Turismhistoria (se även: Turismmiljöer, turism och resande i svenska arkiv)

 

2011: Vad vet du om turismens historia? (16 tipsfrågor)

2006:
Vad är viktigast för dig på sommarsemestern?
(59 %: Lämna vardagen)

Det är lätt att fastna i fruktlösa funderingar kring vem är/varit resenär och vem som är/varit turist. Jag ser ingen anledning att brottas med sådana värderingar här utan nöjer mig med att sortera in allt under begreppet turism. En kategori som dock är värd en egen sida är reseskildrarna, eller närmare bestämt i detta fall i första hand de turister/resenärer vilka lämnat efter sig beskrivningar som i någon form finns tillgängliga ute på nätet.

Denna sida är under ständig uppbyggnad. Innehållet är användbara länkar inom området (svensk) turismhistoria. Eller rättare sådana som jag funnit användbara för min kunskapsuppbyggnad. Så mycket av helhetsperspektiv finner man inte här. Den som vill ha mer av sådant bör kontakta mig.

Det har börjat röra på sig en del inom detta område sedan jag år 2004 påbörjade "kunskapsinventeringen". Sedan dess har så pass mycket hänt att Svenska Turistföreningen inte längre kan (som de gjorde då) att "Det var i fjällen den svenska turismen tog sin början. Ett av mina små artikelbidrag till kunskapsuppbyggnaden finner du här.

En annan förändring som har skett sedan 2004 är att man inom "branschen" mer och mer övergått till att tala om det vidare begreppet besöksnäring i stället för turism. Se exempelvis Svensk Handels hemsida, där sökning på "besöksnäringen" ger en träfflista som ser ut så här.

Att även denna anspråkslöst utformade sida och dess innehåll har en roll i hur turism och turismens historia i dag definieras har jag genom de här åren hunnit få se flera prov på. Det gläder mig.

 

Vi börjar med en rejäl tillbakablick!

Filmarkivet.se har ett växande antal filmer i sitt digitala arkiv med turist-inslag (i början av 2011 var de 12 stycken, och i september 2011 15 st.).
Här en 23 minuter lång
nätföreläsning i ämnet Turismens historia från Högskolan på Gotland (bristfällig men inte helt värdelös!) Direktlänk här.
(Utgått från nätet: Alla tiders resa i Eriksgatans spår (Gunilla Lindahl). Vår bostad nr 6/76 2006, s. 48-54. Vår Bostad har tyvärr gått i graven.)

Väghistorisk litteraturdatabas (Vägverket) - söksida
Kartor över gästgivargårdar 1831 (där framgår ej att det är efter Brandenburgs "Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige")
Södertörn:
Skärgårdstrafiken på 1800-talet (pdf) resp. Landsvägstrafiken på 1800-talet (pdf), av Viktor Pettersson (1934)

1600- och 1700-talets Sverige och Norden

Brunns- och badorter

Kryckor och käppar!
Brunnsdrickning - träffar i Stockholmskällan
Beskrifningar öfver Mineral-Vatten och Hälso-Brunnar (Warmholtz 1782, s. 74-86 - litteratur om mineralbrunnar) PDF
Medevi (Berzelius om Medevi), Loka, Sätra, Porla (och här), Vårby, Ramlösa, Strömstad, Gustafsberg
Ronneby och dess brunnspark Dito ur Svenska Familj-Journalen 1877
Kurorter i Sverige = kapitel 3 (s. 7-13, rikt ill.) i Vårdprogram för Hjo Stadspark och dess byggnader (2005). PDF här.
Anders Hult, (pdf) Lättsmält kost på kurorterna. S. 32-35 i Vår föda nr 2 2007. (Ur boken "Dricka brunn" - se denna pdf.)
Eva Gun Karles, Vatten - den bästa drycken (PDF). Uppsats 2007, 5 p, Uppsala universitet. (Kretsar kring Linné.)
Evedals hälsobrunnar och badinrättning (PDF, 1896). Ur Sommarlif vid Bad- och Brunnsorter i Norden.
Staden Åmål får läkare, apotekare och hälsobrunn (introduktion här)
Badliv i Halland - historik och utveckling (rapport)
Halmstads kallvattenkuranstalt. Ur Svenska Familj-Journalen 1866, s. 25-26.
Martin Ulvbielke, Nordens Sorrento : Båstads utveckling som badort 1900-1939. Studentuppsats, Högskolan i Halmstad 2011.
Lundgren, Cecilia, Om den goda badplatsen - beskrivning och analys över fem skånska badplatsers historia (SLU-uppsats från 2006)
- behandlar i kapitel 3: Mölle, Falsterbo, Ystad, Vitemölla, Åhus. Kapitel 2 ger en bakgrund, bl.a. om brunnsdrickning. Summary in English.
Ekstrand, Jönsson, Zakariasson, Synden i Mölle, finns den kvar? (C-uppsats, Lund VT 2005)
Några länkar om turism och turismhistoria i Mölle-Kullen
Mölleblogg
Ljungberg, Mårten, Synden den bästa attraktionen [om Mölle 1907-1914, utan några källhänvisningar] (SvD 17 juni 2007)
Anette Larsson, Exploateringsvilja kontra bevarandeambitioner avseende ”Lyckornas klimatiska kurort och havsbads-anstalt". Mag.-uppsats i Kulturvård, Göteborg 2006/2010.
Lisa Lantz, Ystad Sandskog : En socialhistorisk analys av den privata rekreationsarkitekturens utveckling, mellan 1850 och 1940. Mag.-uppsats, Lund 2007.
Ljungskile badort
När Öregrund blev kurort
Kurorten Varberg - ny basutställning på Hallands kulturhistoriska museum, 2011-
Varberg - marknadsföring anno 1866
Waxholm och dess grannskap. Gamla och nya minnen, upptecknade af Frans Hedberg. Svenska Familj-Journalen, band IX (1870), nr 1(s. 9-10), 2(s. 53-55) och 4(s. 105-106).
150 år sedan Norrland fick vattenkuranstalter
Välgörande källa i Hillevik
Om havsbadandets idéhistoria (Klas Grinell 2005)
Alfred Levertin, Norska och danska brunnar och bad - en vägvisare (Stockholm 1884)
Digitalsamling om Sandefjord kurbad (Norge, litteratur från år 1855 och framåt)
Jörgen Tandberg Ebbesen, Jens Carl Hörbye, The sulphureous bath at Sandefjord in Norway (1862) PDF (81 s.)
Vincent Priessnitz, The Cold Water Cure, its principles, theory, and practice (1842) PDF (53 s.)
J. C. M. Selinger, Vincenz Priesznitz. Eine Lebensbeschreibung. Wien 1852. PDF (225 s.)
Joel Shew, Hydropathy, or the Water-Cure [...] Illustrated with numerous cases of cure. 4th ed. New York, 1850. (Om Priessnitz' metoder m.m.)
Erasmus Wilson, A three weeks' scamper through the spas of Germany and Belgium, with an appendix on the nature and uses of mineral waters. London 1858.
Nils-Erik Ekstrand, Varma bad lockar åter i badarnas Bath. DN Resor 1/10 2006.
Spas Research Fellowship
History of Balneology in Karlovy Vary (Carlsbad - A suggestion to consider the exploitation of spring water for internal use was proposed by doctor Václav Payer in 1521)

Daniel Djurberg skrev 1793 i sin Utförlig Geografie (tredje delen, förra bandet, s. 91) om Tunbridge Wells:
"Tunbridge, en liten dåligt bygd Stad, är endast märkvärdig, emedan han ger namn åt en berömd Hälsobrunn, liggande 3 Fjärdingsväg härifrån, på gränsen till Sussex, hvilken kallas Tunbridge Wells, men rätteligen heter Spelhurst Wells. Denna Ort besökes af en myckenhet Gäster, hvilka hitkomma ej allenast för at dricka Brunn, utan ock för tidsfördrif, hvarigenom Orten växt til en liten välbygd Köping. Luften är här hälsosam, den kringliggande nägden ganska angenäm, och Lifsmedel finnas här til överflöd."

Före ångans tid

Att resa i Skåne förr
Skivarps gästgivargård
Fredrik Cederborghs komiska roman Ottar Tralling (1810-1818)

Ångbåtarnas första decennier

Ångbåtsturismen
En Lystrejse til Møen 1820
Samuel Owen - de första svenska ångfartygens fader
Svenska ångfartyg under de första två decennierna
Johan Andersson, Lustresa till Wisingsö (1844)
Minnen af en utflygt till Wisingsö sommaren 1866, af M. & N. (Svenska Familj-Journalen 1867, s. 106-110)
Ångbåten kommer till Åmål (introduktion här)
Öresundsförbindelsen genom tiderna
En resa över sundet med Gefion
Familjen Tutings lustresa till Bomarsund
(se också det frimärke som kom i augusti 2005, med ett annat av Fritz von Dardels turistiska Bomarsundsmotiv!)
Vaxholm - båtkommunikationer förr
Ove Säverman i DN 26 juni 2005, Eldsjälar håller ångan uppe.
C. J. L. Almqvist, Det går an och Hvarför reser du? (1838 års versioner). Se även Almqvist i Litteraturbanken.
H. C. Andersen, Pictures of Sweden (London 1851). En översättning av Andersens bok I Sverrig från 1851. Av någon anledning ingår här inte det mycket intressanta kapitel som i svensk version heter "Vid Siljan". Även avsnittet/dikten som på svenska heter "Stämningar" saknas. (Resa år 1849). En annan (illa korrekturläst) variant här. Och så BookRags. ("Vid Siljan" - At Lake Siljan - finns med i den engelska utgåva som kom 1852, In Sweden: Start)
Göran Andolf, Resandets demokratisering från 1820. (1986)

Stockholm

J.L., Turistlif i Stockholm. Idun nr 36 1903 (den 5/9), s. 486-488. "Till en serie bilder af hoffotograf A. Blomberg"!!

Göta kanal och andra kanaler, mer om båtkommunikationer

Göta kanal firar 175 år 2007!
Göta kanal-forskning
Vägledare för turister på Kinda kanal (1888)
Båtkommunikationer förr till och från Vaxholm
Ett och annat om Mälaren, af Louis Améen, ur Svenska turistföreningens årsskrift 1898
Tidtabeller i Kungliga bibliotekets samlingar

Svenska kurorter efter 1850

Early watering-places and Hydros in northern Sweden (coming)
När Öregrund var kurort
Marstrand och Carlsten Svenska Familj-Journalen 1882, s. 324-325.

Öland och Gotland - observera att Gotland har en egen sida!

Turismens utveckling på Öland Badortstidens bebyggelse
Ölands samfärdsel
Badortstidens bebyggelse i Borgholm. Mer här.
Ett Badhus i Wisby
Wisby Vattenkuranstalt
Gotländsk turismhistoria (Länsstyrelsen)
Det gotländska turistnäringens expansion
Gotlands Turistförening, historik (1896-). Fler viktiga tidpunkter 1896-1995 (PDF)
Gotska Sandön (text från 1881)
En sommarvandring 1890. Lilly Engström (om Gotland) i Svenska turistföreningens årsskrift 1892, s. 140-154.

Dalarna

(Den som studerar dalaturismens utveckling kan hitta intressanta paralleller med Skottland - se länkar nedan)
Dalecarlia, i The Edinburgh encyclopaedia (1830)
Rättvik "Forska i Rättviks turism!"
Kring minnena från Gustav Vasas äventyr i Dalarna. (Vasaminnena är en inte oväsentlig beståndsdel i svensk turismhistoria! Vasa-sidan tillkom i samband med den snöskovandring James Locke och jag företog i Gustavs spår under vasaloppsveckan 2005.)
F. D. Millet, Dalecarlia. Harper's new monthly magazine, 1883, Volume 67, issue 400, s. 489-503; issue 401, s. 672-688.

Hälsingland

Ett hvilställe på Ödemorden (Tönnebro i Ödmården, ur Svenska Familj-Journalen 1876, s. 149)


Jämtland och Härjedalen - special här!

Sök i Jamtlis bildarkiv - på "Turism och rekreation!" Exempelvis Arådalen.
Johan Berggren, Fallet med turismen (artikel som kastar sig från Tännforsen över Åre till allmän turismhistoria...) Ordfront magasin 2006, nr 7/8.
Kjell Lundquist, Kärlek, hälsa och mirakler. Om Ernst Westerlund, Storlien och Blomsterstigen. KSLA 2005. PDF här.
Karin von Sydow, ”Att slänga bensin där det redan brinner”: En studie av expansionen i Åre by och turismens påverkan på Åres samhällsutveckling. C-uppsats i kulturgeografi, Uppsala universitet, 2007. PDF här (28 s.) Pia Sillanpää. The Scandinavian sporting tour. Östersund 2002. Boken saknar register men sökning i innehållet kan göras här.
Per Fransson, Landskapet som lärobok. Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900. Lund 2010.
Turismen i Jämtland har lång historia
Några ord om Jemtland (1868, illustrationer efter P: D. Holm)
Alpine attractions
Länsstyrelsens fylliga rapport Turismens miljöer fanns under 2001 i pdf-format. Varför inte nu längre?
Wemdalen (Karl Ekström i Svenska Familj-Journalen 1877, s. 276-278, ill. av C. S. Hallbäck):
"Isynnerhet har under de sednare åren en mängd engelska turister besökt dessa aflägsna trakter, företrädesvis den del af landskapet, som är känd under benämningen Ljusnedals lappmark, och det är en tillfredsställelse att kunna säga, att deras beröm stått öfver allt beröm."
Hvad kan och bör göras för turistväsendets befrämjande i Jämtland? Täflingsskrift af - - Östersund, Jämtlandsposten, 1891.

Ångermanland och Medelpad

Från Ådalen till Höga Kusten
Ångermanelfven, Indalselfven. Illustrerad turistskrift (1894, utdrag)
Skuleberget (illustrerad text från 1871)
150 år sedan Norrland fick vattenkuranstalter

Övre Norrland (se även Skrivet)

"Lapland is now open to travel" (1858)
Axel Hamberg, Sarekfjällen (1922)
Färdas (från en utställning vid Stadsarkivet i Luleå 2001)
Turismens framväxt i Norrbotten
Turismens historia i Överkalix
Ett besök i Lappland (text från 1866 med illustration från Kvikkjokk efter Fritz von Dardel, som reste dit 1858)
Staika-fjället, med illustration
Luppioberget
Aavasaksa
Recension från 1849 av översättning av Fredrika Bremers
Midsommar-resan (Littell's Living Age december 1849)
Ångbåtstrafiken på Luleälv (C/D-uppsats av Stig Lagerfjärd från 2003- tillgänglig i PDF-format)
Daniel Kostet & Bertil Nilsson,
Campingturismen i Piteå under 1950- och 1960-talet (C-uppsats från 2004). PDF
Alpine attractions

Övrigt svenskt

Damer som turister. S. 165 i Idun nr 20 1889 (den 17/5) Denna text är identisk med:
Några ord till våra qvinliga turister. Svenska Turistföreningens årsskrift 1889, s. 91-95 (efter Norska Turistföreningens Årsbok för 1887).
Christel [Schenström],
Kvinliga turister. S. 166f i Idun nr 21 1891 (den 22/5). Författaren var född i Tyskland 1866 och bodde som gift (med Ferdinand S.) i Leksand, Sverige.
Fritidslivets miljöer (Bohusläns museum)
Fritiden - utställningar i Ystad 1936-2011. Observera länkarna till vänster.
STF:s historia i stolpar,
1885-1889
REA-pris! Halvar Sehlins bok Känn ditt land - STF:s roll i den svenska turismens historia. Beställ här.
Om bilturism: Mari Lundbergs skrift I bilturismens barndom - om bilturism och Gyllene Uttern. Beställ här.
Kinnekulle - "Turism, turisthistoria, kända resenärer och besökande" (s. 55-63 i guidemanual okt -05,
PDF)
Skärgårdens sommarvillor (kort historik)
Litet turiststatistik från 1911 (2 s.) - Litet turiststatistik från 1912 (2 s.) - Litet turiststatistik från 1913 (2 s.) - Litet turiststatistik från 1914 (2 s.) - Litet turiststatistik från 1915 (2 s.)
Världsarven från norr till söder
Gamla gruvan i Dannemora ett steg närmare nyöppning, Thorsten Engman i DN 29/12 2006. Se även UNT 11/4 2005.
Stockholm slår turistrekord, Eva-Karin Gyllenberg i DN 28/12 2006.
Jan Ohlin om
Stockholm – the Capital of Scandinavia” (Arbetaren 5/9 2007)
Turismens historia i Ramsberg med omnejd
Dalelfven och
Elfkarleby (Svenska Familj-Journalen 1876, s. 111-114)
Tidiga turistföreningsmedlemmar (1872)
Turismens historia speglad i vårt ordförråd
Vackra dalkullan
"Norge är ett turistland, Sverige icke"
Från Göta kanal till Silja festival

Ett par tidiga
resehandböcker som även beskriver Sverige inklusive Norrland (fler resehandböcker återfinns här, och längre ner):
Malte-Brun, Conrad, Précis de la géographie universelle, ou, Description de toutes, les parties du monde sur un plan nouveau. (1832) PDF ( 636 s.; Sverige s. 319ff)
Fetridge, William Pembroke,
Harper's hand-book for travellers in Europe and the East. Being a guide through Great Britain and Ireland, France, Belgium, Holland, Germany, Austria, Italy, Egypt, Syria, Turkey, Greece, Switzerland, Tyrol, Denmark, Norway, Sweden, Russia and Spain. Vol III, Switzerland, Tyrol, Denmark, Norway, Sweden, Russia and Spain. (1881). Även vol. I och vol. II finns tillgängliga.

Danmark, Norge och Finland (nu egna sidor!)

Skottland (se även slutet av sidan)

The history of Scottish tourism
A brief history of tourism in Scotland
Early Steamship Voyages in the North (Scotland)
Samuel Irenæus Prime, Travels in Europe and the East: A Year in England, Scotland, Ireland... (1855) PDF ( 391 s.)
The Scottish Tourist, and Itinerary, being A Guide to the scenery and antiquities of Scotland and the western islands (1838) PDF (475 s.)
Capturing the essence of a brand from its history: The case of Scottish tourism marketing. Artikel (PDF) ur Brand Management, vol. 13(2005), nr 2, s. 134-147.
How the history of Scotland creates a sense of place. Artikel (PDF) ur Place Branding, vol. 2(2006), nr 1, s. 43-52.
Scottish books and articles about Scotland

Övriga världen (se även slutet av sidan)

Answers.com - Tourism
Intute: History of travel and tourism
Town and Tourists (Texts in context, 1678-1925, primarily on Lyme Regis and the Peak District )
Thomas Cook - a brief history
Lawrence Culver, Are We There Yet? Historians and the History of Tourism (2007)
Ueli Gyr, The History of Tourism: Structures on the Path to Modernity (2010)
Touring Beyond the Nation: A Transnational Approach to European Tourism History. Ed. by Eric G. E. Zuelow. Ashgate 2011. Full contents list.
Inledningen till ovanstående bok som pdf: The necessity of touring beyond the nation: an introduction, Eric G.E. Zuelow (16 sidor).
The Development of Educational Tourism & The Educational Origins of Tourism, av Alan Machin
Robert Ritchie, Railways; Their Rise, Progress, and Construction. 1846 PDF (501 s.)
Richard Swainson Fisher, The Book of the World. Vol. 2.(1852) PDF (735 s.)
Travels in 19th Century Iceland
Wilhelm Thierry Preyer & Ferdinand Zirkel, Reise nach Island im sommer 1860, mit wissenschaftlichen Anhängen. 1862.
The Grand Tour of Europe av Kathleen Burk (2005)
The Grand Tour - Part One (Anne Langton, Ontario)
Stendhals syndrom (SvD 27/9 2007)
Thomas Nugent: Manners of Travelling (excerpt från "The Grand Tour", London 1749 och senare)
Hagen Schulz-Forberg, The sorcerer's apprentice: English travellers and the Rhine in the long nineteenth century. Journeys, December 2002.
Thomas Lekan Consuming Nature - Building Nations: Tourism and the Nationalization of the Rhine, 1800-1914 (Austin 2005. Scrolla ned! PDF här.)
Daniela Giosuè, Viaggiatori inglesi in Italia nel Cinque e Seicento, Sette Città, Viterbo, 2003 (PDF)
Tourism and tourism history according to Wikipedia
The history of tourism : Thomas Cook and the origins of leisure travel. Vol. 4, A history of holidays 1812-1990 / Bill Cormack. London 1998.
The history of tourism in Europe - s. 13ff i texten European Tourism av Tamara Rátz, Ungern 2004
The history of tourism in France. Ur konferensrapporten "Innovation and growth in tourism" (2006)
Taking a Carriage on the Grand Tour by Sharon Wagoner
History of tourism in Switzerland (British and American)
Ove Säverman i DN 26/1 2003: Allt finns i S:t Moritz - till ett pris
Charles Loring Brace, Home-life in Germany (1856) PDF (461 s.)
Henry Martyn Baird, Modern Greece (1856) PDF (387 s.)
Touring Club Italiano -
TCI's role in the history of tourism in Italy
A Handbook for Travellers in Central Italy (Murray 1857) PDF (401 s.)
Edward Parsons, The Tourist's companion, or, the history of the scenes and the places on the route by the railroad and steam-packet from Leeds and Selby to Hull (1835)
PDF (263 s.)
Black's Picturesque Tourist and Road and Railway Guide Book Through England and Wales (1862) PDF (598 s.)
Switzerland. Handbook for travellers. Baedeker (1863) PDF ( 529 s.)
Bonnie Jill Borenstein, Perspectives on British middle class pleasure travel to Italy and Switzerland, 1860-1914. Ottawa 1999. PDF.
Margarita Dritsas, Greek Tourism: Continuities and Turning Points: 19th to 21st Century
History of tourism in Bohemian Switzerland
Milestones in the History of Tourism in Zermatt (2004)
The history of tourism in the Stolowe mountains, Silesia
History of Tourism in Croatia
The history of tourism in Brela, Croatia (PDF)
The history of Uzbek tourism. Se även här
The history of tourism in Gambia
History of tourism - Bahamas
(etc... Sök själv!)
Mallorca - tidstabel over turismen
Recension av Gail Saunders av Angela B. Cleares bok History of tourism in the Bahamas (Part III, 2005). Se även bahamaslinks
A brief history of tourism in New Zealand
Mark Liechty, Building the road to Kathmandu - Notes on the history of tourism in Nepal. Ingår i: Himalaya, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies, vol. 25 (2005), No. 1, pp. 19-28.
Vermont mineral springs (South Hero). Mer här.
Vermont Tourism: How it all Began - by Renée-Marie Smith
History of tourism, Galena, Illinois, USA
Niagara Falls (Ontario, Canada) , History of tourism
History of Tourism - ATTTO Tutor manual
Cultural tourism - a definition's attempt
Robert Charles Grant Dodson, Historical background (1998, Towards a Multicultural View of Tourism Politics)
A wise ruler - further notes on the history of tourism (James Moylan kåserar om Egyptens turismhistoria)
Identifying the texts in the "Souvenir of Egypt"
TravelHistory.org (Scans and digital photographs of articles, advertisements, brochures, timetables, menus and all sorts of other materials relating to or having to do with the history of travel)
Tourism: a 2500 year old phenomenon (bildspel)

Museer i världen med turismhistorisk inriktning

Några pionjärer

Wilhelm Erik Svedelius, Anteckningar om mitt förflutna lif (Stockholm 1894)
Fredrik Svenonius - se S-s: Stockholms sportslott! (skrivet 1885)

Turismens baksidor

Bort med turisterna!

Citat om resande och turism

Länksidor, litteratur och arkivkällor

SO-rummet -sydvästsvensk webbplats som 2011 innehåller ett antal kategoriserade länkar bl.a. till sidor om turism och bad. Tonvikt på Populär historia-artiklar, badorter, Medelhavet etc.

Dr. Cord Pagenstecher, Websites on tourism history - Links zur Tourismusgeschichte - innehåller oktober 2011 följande länkar (samma som okt. 2007, men Voyage har tillkommit)
* ICTTH (International Commission for the History of Travel and Tourism)
* Centre for Tourism and Cultural Change (CTCC), Leeds, UK
* Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia
* Tourismushistorie.de (Stefan Seidl)
* Tourismuswissenschaft.de
* T2M Association (Association for the History of Transport, Traffic and Mobility)
* Graphic Design from the 1920s and 1930s in Travel Ephemera
* BALNEA. Il sito dedicato alla storia del turismo balneare
* Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education
* SPRIG: Promoting Information in Hospitality, Leisure, Sport and Tourism
* World Tourism Organisation's Statistical Database
* AHDS History, UK
* UK Data Archive
* Museum Nordseeheilbad Norderney
* Kusthistories (History of the Belgian coast)
* Kommission Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
* Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung


The Tourism History Working Group at the University of Guelph (Canada)

Linköpings universitetsbibliotek, kort men intensiv länksida (ämnesguide) om turism
Högskolan i Dalarna har ämnesordet turismhistoria i sin bibliotekskatalog! År 2008 ger en sökning 71 stycken träffar.

Turismutbildningar (PDF)
Tentamensfrågor i ämnet turismens historia, från Södertörns högskola (en tenta från 2008).
Kurslitteratur till salu (kurslitteratur.se)
Kurslitteratur som använts inom kurser i svensk turismhistoria - Utflyktens översikt.
Stephen J. Page, Tourism Management: Managing for Change (2003). S. 25ff, Chapter 2: Tourism, its origins, growth and future.
Alan Machin, Leeds, Recommeded texts ("This list of books is wide-ranging and sometimes eclectic, but has been chosen to help anyone interested in tourism as education. It includes a number of works about image formation through marketing and regeneration initiatives, several on history, and some on landscapes, environmental psychology and visitor interpretation, all of which are useful in setting the scene as well as discussing the subject directly. There is an urban bias which reflects my own perspective. Some books and articles are out of print – in a few cases very out of print; but they should be available in specialist libraries and archives.")
Alexander C.T. Geppert, Jean Coffey and Tammy Lau: International Exhibitions, Expositions Universelles and World's Fairs, 1851-1951: A Bibliography (info)
Baedeker's Old Guide Books (Alan Gresley - en sida som kommer att flyttas till nya siten Old Guide Books)
History of Guide Books (Alan Gresley)
Cord Pagenstecher (2003), From romantic to collective gaze. Changing images of Majorca in post-war German tourist brochures. PDF
Turismens historia och utveckling av Thomas Blom och Mats Nilsson, 2005. (PDF finns t.om. s. 13)
Jakob Linaa Jensen & Anne Marit Waade,
Medier og Turisme. Århus 2009.
Narrating the Arctic (2002)
Axel Hamberg,
Sarekfjällen (1922)
Lennart Bäck, Friluftslivet i de svenska Lapplandsfjällen. Tidsskriften Utmark (Lillehammer) nr 3 2002.
A. F. Hellman,
Ronneby. Dess helsokällor och bad m. m. En handbok för brunnssökande. Stockholm 1860 (PDF)
Herman Hofberg,
Genom Sveriges bygder (3. uppl., 1896)
Svenska Turistföreningens årsskrift 1886 (den första årgången)
Svenska Turistföreningens arkiv (Riksarkivet, Arninge) (Missa inte tillfället att köpa Halvar Sehlins bok - se ovan)
Register över kalendern Svea (1845-1908; word-dokument)
Svenska Familj-Journalen
Litteratur om turismen i Leksand (bibliograf: Olle Wingborg)
Litteratur om kurbad och sanatorier
Källkult
Kolmården (hembygdsboken från 1965 som e-bok)
Gränna-Visingsö - turism under ett sekel (efter en utställning från 1999)
Badliv i Halland - historik och utveckling (rapport)
Lundalinjer Nr 114 1996 (etnologer om landskapsupplevelser)
Bruno Jansson,
Borta bra men hemma bäst. Svenskars turistresor i Sverige under sommaren. (Diss., Umeå 1994, 183 s.)
Orvar Löfgren,
Learning to be a Tourist (1994)
Orvar Löfgren,
Rätt och fel på semestern, Arbetaren 9 juli 2004. Finns nu som pdf bland andra turismartiklar i Arbetarens turismguide (2004, 18 sidor)!
Bengt Sahlberg,
Efter grisfesten (artikel ur Nationalencyklopedins årsband 2002 - ekoturismåret)
Aurora Lewén, Turist i tillvaron (en historiker om svenskars semestervanor 1938-1959,
PDF-fil)
Aurora Lewén,
Det var en lyckad semester! Semesterfirande svenskars preferenser år 1938-1959. Lic.-avhandling, Stockholm 2011.
Jenny Björkman,
Förbjudet att slå dank på semestern (SvD 5 juli 2004)
Johan Tell om charterns 50 år.
Inget har hänt - och allt! (AB 23 juni 2006)
Mats Holmberg, Ett halvt svenskt sekel på "holmarna" (DN 10 december 2006)
Nils-Erik Ekstrand, Varma bad lockar åter i badarnas Bath (DN Resor 1 oktober 2006)
Ljungberg, Mårten, Synden den bästa attraktionen [om Mölle 1907-1914, utan några källhänvisningar] (SvD 17 juni 2007)
Per Widén,
Turism till kungliga slott under 1800-talet (PDF, 2005)
Fritid 1976-2002 (rapport från SCB om svenskars fritids- och semestervanor)
Roger Marjavaara, Mot Fjärran land. - svensk flygcharterturism 1962-1993. D-uppsats, Kulturgeografiska inst., Umeå univ., 1998. PDF
Malin Smidelik, Modern tradition eller antik kopia. Examensarbete i
Spahistoria (2006). PDF
Statistisk årsbok som PDF - sök fram här.
Båtlivsundersökningen 2004 (ej kanoter/kajaker)
Fjällturismen i Sverige. En studie från Nutek 2005.
Planering och förvaltning för friluftsliv – en forskningsöversikt (utkom 2005)

Fakta om svensk turism 2005 (Tillväxtverket)
Fakta om svensk turism 2006
Fakta om svensk turism 2007
Fakta om svensk turism 2008
Fakta om svensk turism 2009
Fakta om svensk turism 2010
Turismens begreppsnyckel

Bo på lantgård (PDF, 1998)
Kanotlektyr, och mer om den förste kanotisten John MacGregor och the Rob Roy. Här ett sammandrag:
The Rob Roy in the Baltic, ur Harper's new monthly magazine, September1867 (s.430-442)
Bibliography of the Anthropology of Tourism
Auvo Kostiainen,
Selected list of publications: Travel and tourism history (1992-2003)
"Scaling the Heights"  (Atlantic Monthly, November 1995 - history of tourism in the Alps)
Francis Galton, The Art of Travel (1855)
The Scottish Steam-boat Pocket Guide (1835)
The History of Cultural Tourism (kort men intensiv sida från Australien)
Semester och rekreation - Länsstyrelsen i Skåne län om 1900-talets rekreation. Med länkar till:
* Kolonilotter * Ramlösa * Ängelholms havsbad * Barnens by i Hästveda

Recensioner av relevant litteratur

Hans-Erik Olson, Fritidsvetarna, Resa bland turistböcker (fyra titlar utgivna 2001)

Susan Barton, Working-Class Organisations and Popular Tourism, 1840-1970. Manchester: Manchester University Press, 2005. Recenserad av Eric G.E. Zuelow, Department of History, West Liberty State College, mars 2007: "The Making of the English Traveling Class"

Orvar Löfgren, On holiday. 1999. RIG, nr 1 2001 (Jacob Christensson).
1 (PDF) & 2, Elisabeth Mansén, ett paradis på jorden. Om den svenska kurortskulturen1680-1880. Stockholm 2001.

Boktips: Ove Wikström, Ikonen i fickan (2004)
Boktips: Histories of tourism (2005)

"history of tourism and travel writing" sweden


Copyright 2004-11, Carl-Henrik Berg

Sidan kontrollerad 2011-11-25

Gästbok Besöksräknare